top of page

                           Even voorstellen

Ik ben Xander Sijperda, muziektherapeut. Ik heb de opleiding gedaan in 1998 aan de Hogeschool van Utrecht in Amersfoort. En later ook de  Master vaktherapie aan de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn opleiding voelde ik mij al snel verwant met de kunst-analoge stroming binnen muziektherapie. De kunstanalogie gaat er van uit dat muzikale processen  emoties en ervaringen kunnen oproepen die een connectie of analogie hebben met die van het dagelijks leven. Door in de opleiding veel te hebben geoefend met improvisatietechnieken heb ik ontdekt dat er een andere manier is om naar muziek als fenomeen te leren kijken. Het is een benadering waarin authenticiteit en echtheid een belangrijkere rol in innemen dan speeltechniek.

 

Deze grondbeginselen hebben bij mij een basis gelegd als muziektherapeut. Zo bleken de improvisatie technieken in mijn latere werk bijvoorbeeld heel goed geschikt te zijn bij de toepassing van  muziektherapeutische interventies bij de  verbetering van contact en sociale interactie bij mensen met bijvoorbeeld autisme spectrum stoornissen. 

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens muziek kan maken en de mogelijkheid heeft om zich op eigen wijze via muziek uit te drukken en te ontwikkelen. Vanuit die gedachte wil ik mensen die beknellingen ondervinden in hun welzijn ondersteunen met muziektherapie. 

bottom of page